Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.rzeklam.pl.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Elżbieta Żywiczyńska, zamieszkująca przy ulicy Kierbedzia 8/53, 00-728 Warszawa.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.rzeklam.pl/
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak dodanie komentarza, wysłanie maila, formularz zapisu na newsletter.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na adres e-mail: ela@rzeklam.pl
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • mydevil.net – hostingodawca;
 • facebook.com – w celu dodania komentarza na bloga za pośrednictwem konta facebook
 • widget facebook i instagram- powierzam dane platformie wordpress, na której znajduje się mój blog, oraz firmie Facebook – gdzie znajduje się mój fanpage oraz konto na Instagramie

§ 3 Pliki cookies i inne technologie

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • piksel konwersji Facebook – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych
 • afiliacja – na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Webe Partners, zanox, Anwin.

§ 4 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5 Przetwarzanie danych na potrzeby konkursów (blog, Facebook i Instagram)

Biorąc udział w organizowanych przeze mnie konkursach, wyrażasz zgodę na:
1. Publikację swoich danych – imienia i nazwiska lub nicka w celu ogłoszenia zwycięzcy;
2. Przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych. Dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właścicielki bloga – Elżbiety Żywiczyńskiej poprzez mail: ela@rzeklam.pl lub „wyślij wiadomość” na profilu na Facebooku lub wiadomość prywatną na profilu @jatutylkojem na Instagrmie.

3. Po wysyłce nagrody zostaną przechowane z zachowaniem należytej staranności; dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.

4. Jeżeli nagroda będzie wysyłana przez Sponsora – wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres – w celu wysyłki nagrody; dane osobowe przechowywane są tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.

Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane one dłużej niż do zamknięcia bloga. Dane związane z organizacją konkursu zostaną usunięte po przekazaniu adresu do Sponsora.